Amaçlarımız

Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği’nin Amaçları

Müzecilik Meslek Kuruluşu, Türkiye’de müzelerin Uluslararası Müzeler Konseyi’nin (ICOM) belirlediği müze tanımına uygun, çağdaş kültür kurumları olarak işlev görmesini sağlayan; ICOM’un belirlediği mesleki standartlar ve etik değerler doğrultusunda, Türkiye’de müzeciliği bir meslek olarak destekleyen ve müzecilerin gelişiminde aktif rol alan; müzeciler arasında sosyal ve kültürel ilişkileri geliştiren, dayanışmayı sağlayan; müzecilik mesleğinin sorunlarını saptayan, çözümler üreten ve sorunları çözücü girişimlerde bulunan müzecilik alanında faaliyet gösteren tüm uzman, akademisyen ve çalışanlara yönelik hizmet veren ve gerekli iletişimi ve dayanışmayı sağlayan bir platform olarak faaliyet göstermektedir.

Derneğin detaylı amaç ve faaliyet alanları için tüzüğün ilgili maddelerine başvurulabilir.