Kadıköy Kent Konseyi Müzecilik Paneli

Kadıköy Kent Konseyi’nde 18 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşecek Müzecilik Panelinde MMKD adına aşağıdaki içerikte bir sunum gerçekleşecektir.

“Müzeler içinde bulundukları ve bağlantılı oldukları topluluklarına dokunabildikleri ölçüde kendilerini var edebileceklerdir.

Çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda, ziyaretçi merkezli müzeler eksenine geçişle birlikte, müzelerin, bireylerin sosyal  yaşam alanlarına ve sorunlarına doğrudan çözüm önerileri getiren kurumlar haline gelmesi, birer toplum merkezi olarak işlev kazanmaları, müzeciliğinin sosyal merkezler olarak anılmalarının önünü açmıştır ve sözü edilen konumlanma belirleyici bir kriter olmaktadır.

Toplumların kültürel değişimlerini müzeler üzerinden izlenebilir. Buna bağlı olarak müzeler en temelde bellek ve bilgi merkezleri olarak nitelenebilir. Bu nedenle koleksiyonlardaki nesnelerin arkeolojik, etnografik ya da gündelik yaşama dair bir panaromayı yansıtması, o nesnenin bilgisinin damıtılıp doğu yöntem ve tekniklerle ziyaretçiye ulaştırılması ile mümkündür.Ülkemiz müzeciliğinde müzelerin birer öğrenme mekanı olarak görülmeleri giderek yaygınlaşmaktadır. Bu açıdan ele alındığında müzelerdeki pratik ve uygulamaların; dokunulabilir, deneyimlenebilir sergilemeler ve etkinlikler ile formal eğitime destek veren, teorik eğitimin yaşamsal pratikle buluşabildiği kurumlar olarak görülmeleri eğiliminden söz edilebilir.

Diğer taraftan teknolojik gelişmelerin ve dijitalleşmenin giderek artması, müzelerin bağlam sorununa ilişkin güçlükleri de beraberinde getirmektedir. Erişilebilir müzecilik açısından ele alındığında bir avantaj gibi görülebilmesine karşın, müzelerin sanal olarak erişiminin yaygınlaşması, deneyime ilişkin ziyaretçilerine sunabilecekleri katkılara ket vurabilecek bir unsur olabilir. Bu alanda net politikalara ihtiyaç vardır.

Müzeler ve müzelerin bağlı bulunduğu yönetim yapıları arasında bir iletişim ve etkileşim ağının olmaması en ciddi güçlük ve eksiklik görünmektedir. Buna bağlı olarak, müzebilim eğitiminin müzecilik mesleğine yansımasını, yönetim ve istihdam politikalarının tartışılamaması nedeniyle görülüp izlenememektedir.”

Canan Cürgen, Zeynep Toy

Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir