Kapılar Müzecilere Açık

“KAPILAR MÜZECİLERE AÇIK” PROGRAMI

Müzeler ve müzeciler arasındaki iletişim ve etkileşimi artırmayı hedefleyen MMKD, çeşitli projeler ile zenginleştirmeyi planladığı bu buluşmanın ilk adımı olarak müzecilerin müzeler ile arasındaki sınırları kaldırmayı öneriyor.

“Kapılar Müzecilere Açık” programını destekleyen müzeler, Türkiye için bir ilk olan ve müzecilerin mesleki birlik ve iletişimine hizmet eden bir projenin parçası olarak müzeleri adına önemli bir misyonu yerine getirecekler.

Siz de müzenizin kapılarını MMKD üyelerine ücretsiz açarak, “Kapılar Müzecilere Açık” programını destekleyebilir ve böylece, müzecilerin mesleki gelişimine ve müzeciler arasındaki sıcak temasın kurulmasına katkı sağlayabilirsiniz.

Programa katılan müzelerin isim ve logolarına;

• Yeni üyelere iletilen üyelik kabul mektuplarında,

• MMKD internet sitesinde, tüm pazarlama-iletişim çalışmalarında (e-bülten, sosyal medya ve tüm dijital ve basılı tanıtım malzemelerinde) mecranın içeriğine ve tasarımına uygun olarak, yer verilir.

DESTEKÇİ MÜZELERİMİZ