Danışma Kurulu

Danışma Kurulu, Dernek çalışma alanlarında, Derneğe vizyon vermek, politika belgeleri oluşturmak, yıllık raporları üretmek ve gerektiğinde Yönetim Kurulu’na görüş iletmek üzere oluşturulmuş “Çalışma Grup” temsilcilerini ifade eder.

Danışma Kurulu Üyeleri

Suay AKSOY

Özalp BİROL

Sibel ÇETİNGÖZ

Çağla PARLAK

Fersun PAYKOÇ

Deniz ÜNSAL