Denetim Kurulu

Denetim Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında da Genel Kurul’a sunar.

2023-2025 Denetim Kurulu

Denetim Kurulu 
Üye Burçak Madran
Üye Nalan Yakarçelik
Üye Canan Cürgen Gültaş
  
Yedek Üyeler  Başar Soysal
 Füsun Gürsoy
 Dilruba Ersen

2021-2023 Denetim Kurulu

Denetim Kurulu 
Üye Burçak Madran
Üye Nalan Yakarçelik
Üye Sezen Bozkır
  
Yedek Üyeler  Kadriye Tezcan Akmehmet
 Osman Ocak
 İrem Sanıvar

2019-2021 Denetim Kurulu

Denetim Kurulu 
Üye Burçak Madran
Üye Fersun Paykoç
Üye Cihan Çolak
  
Yedek Üyeler  Fulya Kardeş Gülmez
 Ayşegül Okan Sağlam
 Duygu Atalay Şimşek

2017-2019 Denetim Kurulu

Denetim Kurulu 
Üye Yeşim Kartaler
Üye Afşin Altayli
Üye Esra Müyesseroğlu
  
Yedek Üyeler  Ali Rıza İşipek
 E. Çiğdem Artan
 Burçak Madran

2015-2017 Denetim Kurulu

Denetim Kurulu 
Üye Suay Aksoy
Üye Fulya Kardeş
Üye Aysun Kaynak
  
Yedek Üyeler  Afsin Altayli
 Güler Uygun
 E. Çiğdem Artan

2012-2014 Denetim Kurulu

Denetim Kurulu 
Üye Afşin Altaylı
Üye Şeniz Atik
Üye Banu Barmak
  
Yedek Üyeler  S. Canan Cürgen
 Fulya Kardeş
 Evrim Doğan