Denetim Kurulu

Denetim Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında da Genel Kurul’a sunar.

2017-2019 Denetim Kurulu

Denetim Kurulu 
Üye Yeşim Kartaler
Üye Afşin Altayli
Üye Esra Müyesseroğlu
  
Yedek Üyeler  Ali Rıza İşipek
 E. Çiğdem Artan
 Burçak Madran

2015-2017 Denetim Kurulu

Denetim Kurulu 
Üye Suay Aksoy
Üye Fulya Kardeş
Üye Aysun Kaynak
  
Yedek Üyeler  Afsin Altayli
 Güler Uygun
 E. Çiğdem Artan

2012-2014 Denetim Kurulu

Denetim Kurulu 
Üye Afşin Altaylı
Üye Şeniz Atik
Üye Banu Barmak
  
Yedek Üyeler  S. Canan Cürgen
 Fulya Kardeş
 Evrim Doğan