Üyelik

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip 18 yaşını doldurmuş, Derneğin amaç ve ilkelerini kabul eden ve belirtilen koşullara sahip herkes Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği’ne üye olabilir.

Üyeliğe başvuracak kişi ve kurumlar, Derneğin amaç ve ilkelerine, ICOM, ICOMOS ve UNESCO’nun ilke ve etik değerlerine, ilgili uluslararası ilke ve yasalara uyacaklarını kabul etmiş sayılırlar.

Bireysel Üyelik: Üniversitelerin Müzecilik, Müze Eğitimi, Müze Yönetimi Sanat Yönetimi, Kültür ve Sanat Yönetimi, Restorasyon, Konservasyon vb. bölümleri/anabilim dallarından ön lisans/lisans/Y. Lisans veya doktora diplomalarından birine sahip olanlar ile, bu meslek grupları dışında ön lisans/lisans diplomalarından birine sahip olup, müzecilik ve kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili kamu, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışmakta olan uzman ve idari personel ile işyeri sahipleri bireysel üye olabilirler. Bireysel üyeler, üyelere tanınan tüm haklardan yararlanırlar.

Tüm üyeler Genel Kurul’a katılabilir ve görüş bildirebilir, çalışma gruplarına ve diğer her türlü faaliyete katılabilir.
Üyelik kategorileri hakkında daha fazla bilgi için: bilgi@mmkd.org.tr

MMKD Üyelik Başvuru Formu’nu indirmek için tıklayınız.