Üyelik

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip 18 yaşını doldurmuş, Derneğin amaç ve ilkelerini kabul eden ve belirtilen koşullara sahip herkes Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği’ne üye olabilir.

Üyeliğe başvuracak kişi ve kurumlar, Derneğin amaç ve ilkelerine, ICOM, ICOMOS ve UNESCO’nun ilke ve etik değerlerine, ilgili uluslararası ilke ve yasalara uyacaklarını kabul etmiş sayılırlar.

Destekçi üyeler dâhil tüm bireysel üyeler ve kurumsal üye temsilcileri Genel Kurul’a katılabilir ve görüş bildirebilir, çalışma gruplarına ve diğer her türlü faaliyete katılabilir. Destekçi üyeler Genel Kurul’da oy veremezler ve resmi organlarda yer alamazlar.

Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği’nin 3 Üyelik Kategorisi Bulunmaktadır:

ETKİNLİKLER

Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği’nin 3 Üyelik Kategorisi Bulunmaktadır:
BİREYSEL ÜYELİK
Müzecilik ya da ilgili alanlarda lisans ya da lisansüstü eğitim almış ve müzelerde, müzecilik ya da ilgili alanlarda çalışmış veya çalışan her birey bu kategoriye girebilir. Bireysel üyeler, üyelere tanınan tüm haklardan yararlanırlar.

KURUMSAL ÜYELİK
Müzecilikle ilgili her türlü kurum (müze, benzer kültür kurumu, müzesi olan kurum, dernek, vakıf, şirket, müzecilik alanında çalışan şirket v.b.) kurumsal üye olabilir. Kurumsal üyeler kendi yönetim organlarında bu konuda karar alırlar ve bir temsilci seçerler. Kurumsal üyelerin sadece temsilcileri bireysel üyelere tanınan tüm haklardan yararlanırlar.

DESTEKÇİ ÜYELİK
Müze uzmanı ya da müzebilimci olmamakla birlikte Türkiye’de çağdaş müzeciliğin gelişimini ve Derneğin amaçlarını destekleyen tüm birey ya da kurumlar bu kategoride yer alabilir. Destekçi üyelerin oy hakkı yoktur.Bireysel Üyelik

Üyelik kategorileri hakkında daha fazla bilgi için: uyelik@mmkd.org.tr